All for Joomla All for Webmasters
titkarsag@sziszi.hu
(28) 496-206
c5c83664d32d9d18761988b7985fd799.jpg
Pepe rajza
2016 jún. 25.
Írta:

Pepe rajza

A napokban megkeresett Pepe, vagyis Popovics Péter Pál első osztályos tanuló, hogy rajzát szeretné, ha közzétennénk az iskolaújságba.

Ez a rajz arról beszél, hogy Pepe nagyon szeret a SZISZI-be járni. Rajta van a bejárat az éppen behajtó autóval, amint „HURRÁT” kiáltanak belőle, aztán az iskola épülete és a játszótér is. Ha hiányozna nyáron az iskola, akkor nézegessétek ezt a rajzot és elevenítsétek fel ti is magatokban a szép emlékeket!

Köszönjük Pepe!

 
 
2016 máj. 23.

"T", mint Titkos verse

Csak ketten a világ közepén, az ország két felén,

Mindenki azt mondja, szerelmes vagyok, de kétlem én.

Azt mondtam, ő a múzsa, de boldog írásom még nincs,

Most róla szól boldogan, hisz barátsága a legnagyobb kincs.

Boldog vagyok, hogy ismerhetem és szerethetem,

Tőle tanultam meg, hogy nekem is lehet szeretetem.

Egy üzenetétől menten szárnyra kapok,

S onnantól boldogan töltöm a napom.

Minden reggelen, ha felkelek, egyből azt nézem,

Jó reggelt kívánt-e nekem, napom attól telik szépen.

Bár minden sorom kesze - kusza, zavaros,

Remélem azért ezzel sokat nem zavarok.

Reméltem, elmondhatom, hogy milyen jó,

De ezt elmondani kevés minden szó.

Ő jelenti számomra az egész világot,

Bármit is csináljon, ugyan úgy imádom.

Ha meghallom a hangját, akkor megnyugszom,

S ilyenkor a boldogságban szinte úszom.

Bemutatkozik a SZISZI diákönkormányzat!
2016 máj. 19.

Bemutatkozik a SZISZI diákönkormányzat!

A Gábor Dénes Iskola Diákönkormányzata 2015 novemberében alakult meg teljes, 1 éves mandátummal az iskola tanulóiból. Fő feladata, hogy az iskola diákévek alatt a diákokat érintő valamennyi kérdésben hatékonyan képviselje a diákok jogait, illetve érvényesítse azokat.  

Mi is a diákönkormányzat?

A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. Tehát a DÖK-öt, diákok csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő diákok szervezete. A DÖK-öt minden évben egy a tantestület által kinevezett személy segíti működésében.

Mit csinál a DÖK?

Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően négy csoportba sorolhatjuk:

  • érdekérvényesítés,
  • programszervezés,
  • gazdálkodás,
  • kapcsolattartás, marketing.

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában.

A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok.

Éves szinten legalább 1 nyílt gyűlést tart, melyben az iskola minden tanulója részt vesz, és kérdéseket tehet fel a DÖK működésével kapcsolatosan, illetve az iskola vezetőségének a felmerülő problémákról, kérdésekről.

A DÖK vezetősége:

Elnök: Venczel Bertold
Elnök helyettes:
Varró Tamás
Jegyző: Nagy Marcell
DÖK-öt segítő pedagógus: Tarján Attila

A DÖK tagjai:

Minden osztályból (5. o-tól felfele) 2-2 személy, kiknek megbízatása 1 tanévre szól. Minden évben a DÖK az új tanév kezdetén újraválasztást hirdet, melyben új tagokkal bővül a „megszokott” csapat. Minden vezető pozícióra pályázatot hirdet, melyet írásban kell benyújtani a DÖK vezetőségének, vagy a segítő pedagógusnak. A legjobb pályázatot az iskola Facebook oldalán (a pályázó írásos engedélyével) közzé tesz, illetve az iskolában található fali újságra nyomtatott formában kitesz. A pályázatot legkésőbb 2016. május 16-ig kell leadni. A beérkezett pályázatokat 2016. május 23-tól előzetes szűrés alapján közzéteszi a DÖK, és a pozíciókra írt pályamunkákra lehet szavazni. A legtöbb szavazatot kapott személy nyeri a pozícióra meghirdetett helyet.  A szavazás vége 2016. június első hete. Eredményhirdetés: tanév vége.

A DÖK programja (kivonat):

1.      2015/2016 Szeptember – DÖK alapítása a tanévben I. gyűlés (zártkörű)

2.      2015. November – DÖK feladatok ismertetése

3.      2015. December – Iskolai programok szervezése

4.      2016. Március – DÖK gyűlés (zártkörű)

5.      2016. Április – Nyilvános közgyűlés az iskola aulájában

6.      2016. Május – Pályamunkák értékelése

7.      2016. Június – DÖK mandátumok lejárta, új tagok beiktatása

A II. félévben a DÖK aktív részvételét kívánja kifejezni az iskola életében. Ezen irányú törekvései a következők:

·         iskola parkosítása (facsemetékkel), melyre felajánlásokat és támogatást kérünk, várunk

·         iskolai sportszerek (ping-pong szettek, kültéri asztalok, szabadidős játékok) pályáztatása

·         iskola rádió üzemeltetése, melyhez állandó csapat jelentkezését várjuk (feltétel 14. életévet betöltött iskola tanulója), iskolai időn kívüli elfoglaltságot is jelent

·         iskolai élet „színesebbé” tétele

·         iskola DISCO megvalósítása (a disco bevétele teljes mértékben az iskola diákjaira lesz fordítva)

·         kulturális rendezvények (Zámbori Soma, No Respect-koncert stb.)

·         Sportnapok, Diák napok szervezése és lebonyolítása

Amennyiben hozzá szeretnél járulni a SziSzi életéhez, úgy várjuk ötleteidet személyesen, vagy e-mail-en keresztül a DÖK címére: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címre.

Ballagóknak Biblia
2016 máj. 14.
Írta:

Ballagóknak Biblia

Iskolánk ballagó diákjai Bibliát kaptak ajándékba a Pünkösdi Egyháztól. Csodálatos ajándék - gondoltam magamban. De aztán elgondolkodtam egy kicsit azon, hogy vajon nem merült-e fel bennük az a kérdés, hogy most mit is kezdjenek ezzel a könyvvel. Én mindig úgy gondoltam, hogy a Bibliát csak a papok bújják, sőt csak ők olvashatnak belőle. Aztán amikor hallottam őket ebből beszélni, akkor vagy értettem vagy nem. A Bibliában is van egy történet, amikor egy etióp főember tanulmányozza az akkor még könyvtekercset, de nem értette. Nehéz olvasmány volt. Szerette volna valakivel megbeszélni. Ekkor találkozott Fileppel, Jézus egyik tanítványával, aki megkérdezte, hogy érti-e amit olvas. 

– Mi módon érteném, hacsak valaki meg nem magyarázza nekem - mondta a főember. 

Aztán Fileppel együtt tanulmányozva megértette amit olvasott. 

Amikor először vettem kezembe a Bibliát, azzal a céllal, hogy szeretném megismerni Istent, akkor először az evangéliumokat olvastam. Ez elég érthető volt. Később, már nekem is szükségem volt rá, hogy valaki megmagyarázza. Ezért kerestem egy gyülekezetet, ahol feltehettem kérdéseimet és persze az interneten is sok mindenre választ találtam. Hangos Bibliát is találtam.

Ha Ti is jobban szeretnétek megismerni Istent és megérteni az Ő szavát, szeretnétek valakivel megbeszélni a számotokra nem érthető dolgokat, akkor keressetek olyan gyülekezeteket, ahol vannak külön gyermek és ifi alkalmak, ahol a ti nyelveteken kaphattok választ. Ebben én is szívesen a segítségetekre vagyok!

 

 

 
 
 
2016 máj. 13.
Írta:

Megkérdeztük Garamhegyi Gábor tanár urat

-Hány éve tanít?
Ebben az iskolában 2001-től óraadó tanárként fizikát, 2003-tól kinevezett tanárként fizikát, néhány évig informatikát is tanítottam. Az iskolával a kapcsolatom régebbi keletű. A Gábor Dénes Főiskola Isaszegi Konzultációs Központjában, amelynek helyet iskolánk biztosított, digitális rendszertechnika és fizika tárgyat oktattam 2000-től, amíg működött a Konzultációs Központ. Még régebbre tekintve, a 30 év és 100 napos repülőtiszti pályafutásom alatt is számtalan oktatással, oktatás-irányítással kapcsolatos feladatom volt, ott ezt akkor kiképzésnek nevezték.

-Meddig tanít ebben az iskolában?
Reggeltől – estig, amíg az iskolában igényt tartanak rám, de azért mostanában sokszor megkérdezem, holnap kell-e jönnöm?

-Hány gyerek volt a legtöbb, akit megbuktatott egy évben?
Őszintén válaszolva: kettő, vagy három, akik javító vizsgán tényleg megbuktak, de ők több más tantárgyból is. Nagyon tisztelem azokat a tanítványaimat, akik osztályt ismételve bizonyították, eleget tudnak tenni ezeknek az elvárásoknak és érettségit szereztek.

-Hány évig volt katona?
30 év és 100 napig.

-Mi a hobbyja?
Hobbym egyben a munkám is. Az ELTE Atomfizika Tanszék- ének doktoranduszaként még a kutatási tevékenységet, a tudományos munkát is idesorolom. Ez sok olvasással, új gondolatok megismerésével jár, ami egyben szórakoztat is.

-Miért ezt a szakot választotta?
Azért, mert a fizika szakon lehet a legtöbb, és legátfogóbb valós ismeretet szerezni a Világról, amelyben élünk.

-Mi volt a kedvenc tantárgya?
Természetesen a fizika és később a matematika, mert a nélkül nem létezik fizikai kutatás.

-Hol született? -Hogy került ide?
Rózsaszentmártonban születtem, majd hamarosan Gyöngyösre költözött a család. Gyöngyösön érettségiztem a Berze Nagy János Gimnázium fizika tagozatán . Szolnokon tanultam tovább, a Repülő Műszaki Főiskolán. 1978-ban kerültem Isaszegre a Repülőanyag Ellátó Központba. Közben a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki és informatikai karán villamosmérnöki oklevelet szereztem. Utolsó hivatásos katonai éveimet a Honvéd Vezérkarnál töltöttem. Még innen kezdtem meg, tanulmányaim a Pécsi Tudomány Egyetem fizikatanári szakán, amelyet már „civilként ” fejeztem be. Nem tudtam ellenállni az iskola (és az igazgatónő, Keresztúri Jusztina) csábításának, és így kerültem a SZISZI fizikatanári székébe. A vérem itt is tovább hajtott, így most az ELTE Fizika Doktori Iskoláját járva, az Atomfizika Tanszék doktorandusza vagyok.

-Mit sportolt?
A hosszútávfutás, a maratoni futás az én igazi hobby sportom. Mostanában erre kevés időt tudtam szakítani, de hamarosan ismét nekilódulok.

-Kedvenc filmje, zenéje?
A Volt egyszer egy vadnyugat a kedvenc filmem és nem csoda, hogy a film zenéjét író Ennio Morricone szerzeményeket kedvelem. El tud varázsolni persze egy jó latin-amerikai ritmus is.

-Vannak gyerekei?
Két lányom van és 5 unokám.

-Mi a legtanulságosabb tapasztalata az életben?
Jól sokféleképpen lehet élni, de igazán boldogan csak becsületesen. És persze: „Az Élet szép, a fizika csodálatos.”

-Mit üzen ballagó osztályának?
A fentieket!

-Hol lakik?
Isaszegen, az Akácfa utcában.

Köszönjük tanár úrnak a válaszokat!

2016 máj. 06.

Aranyköpések

Tücsök és Bogár

A  Ludas Matyiból ismert, a néhai Peterdi Pál által indított Tücsök és Bogár rovat reinkarnációjaként fogadják szeretettel ezeket az összegyűjtött diák „elszólásokat”. A szerzői jogok tiszteletben tartása mellet sem hisszük, hogy a néhai szerzők pert indítanának a lap ellen szellemi termékük bitorlása miatt.

Az egyszerűség kedvéért nevezzük diákunkat Móricka helyett, mondjuk Sziszinek!

Az élet szép, a fizika pedig csodálatos tudomány! Reméljük az alábbiak, mindenkiben megerősítik ezt. A fizika órák mégoly száraz témáiba is életet lehelő „szellemi alkotások” következnek, természetesen Sziszitől:

A speciális relativitás-elmélet alkotó kiteljesítésével egy bús-borongós napon írt dolgozatban az alábbi, figyelemreméltó gondolatra jutott Sziszi: „A fizika törvényei egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak az inercia rendszerekben.” Szép gondolat!

Egy szintén Nobel-díjra érdemes gondolat, amelynek megfejtésén még a mai napig is dolgozunk: „Nagy feszültség esetén nyalábok találkoznak, az ionhidrátok kiegyenlítik egymást, amelyek fényhatást keltenek.” Csak így tovább a kijelölt úton…
Kommentár nélkül. ”Bármilyen anyag normális mennyiségének kiválasztásához 96500 Co kell!

Az ívkisülés Sziszi-féle interpretációja: „Vegyünk egy forrasztópisztolyt és érintsük hozzá mondjuk egy vashoz. Hát olyan ívkisülést tapasztalunk, hogy az csak na! A forrasztópisztoly meg felmelegszik, miközben elfogy, mert az elektronok meg áramlanak.”
Nem kevésbé fontos megfigyelését teszi közkinccsé Sziszi, amikor megállapítja: „Az ívkisülés az energiát a hőből vonja el!”

A hidrosztatika Sziszi-féle paradoxona:”Különféle edényekben a kölönböző folyadékok, bizonyos erővel nyomják az edény falazatát.”

Arkhimédész-törvényének Sziszi-féle lemmája:”Ha a folyadékba merülő test lefelé ható eredőjét kivonjuk és a folyadék felfelé ható eredőjét kivonjuk egymásból, akkor a test emelkedni kezd.”

Szép gondolat az alábbi interdiszciplináris megállapítás is. „A hang rezgőhullám, amit az élőlények hangszállal képeznek. A rezgő hang azért rezeg mert nem egyenletesen képezzük.”

Sziszi informatika órán sem rest bevetni alkotóerejét! Példázza ezt az alábbi kérdésre adandó egzakt válasza. Ismertesse a számítógépes vírusok terjedési mechanizmusát! Sziszi válasza:”Beleül a vírus a gépbe, vagy lappang, vagy azonnal. A programnyelvet átírja, ha lappang szaporítja, majd később írja át.”

Persze a tanári elszólások is sokunknak szereznek nem is remélt örömet! Az 50 éves érettségi találkozókon jobbára már csak erre emlékszünk! Hát ezeket pedig gyűjtsék csak diákjaink, közös örömünkre és persze örök tanulságként idézve azokat.
Lapunk szívesen ad helyet ezeknek is!
 

2016 máj. 06.
Írta:

Rejtvény

A megfejtést küldjétek el az újság e-mail címére:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
vagy a portán lévő dobozba dobjátok bele, névvel és osztállyal ellátva június 3-ig.
Sorsolás június 6-án, 8.45-kor a könyvtárban.
Nyeremény: CSOKOLÁDÉ!!!
 
 
A Föld napja
2016 máj. 06.

A Föld napja

2016 április 22.-én egy szinte egész napos fa- és virágültetés volt a SZISZI-ben.

Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz első napja. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network-öt (Föld Napja Hálózat). Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. A következő jelentős esemény a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása volt 1989-ben Kaliforniában, ettől kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld Napját az egész világon. 1990-ben világmozgalommá vált. A világ minden országában a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepelik április 22-ét. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? - Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata.
A SZISZI-ben e jeles napok alkalmából minden óvodás kismanó és iskolás nagydiák vitt 1-1 virágot, valamint csoportonként/osztályonként 1-1 facsemetét. Én egy igazi vidéki lány vagyok. Egy kisfalu legszélső utcájának legszélső házában nőttem 
fel, most is az erdő mellett élek. A fák, a virágok, a madarak látványa és éneke annyira kell nekem, mint a következő légvétel. Nagyon jó volt látni, hogy ezzel nem csak én vagyok így.
Sok osztály volt kint abban a rövid időben, mikor az első osztályos legnagyobb gyerkőcömmel mi is kimentünk a magunk kis virágját elültetni. A nagyobbak lelkesen ásták a gödröket a fáknak, a kisebbek a földet egyengették, a virágokat ültették. Büdöskét, kövirózsát, petuniát, árvácskát… Cipelték a nagy virágládákat a lépcsők mellé, az ablakokba. Igazi hangulatos, családias képe lett az iskolának. Olyan hellyé vált, ahová úgy érzi az ember: hazaérkezik. Mert az iskola olyan a diáknak, mint egy második otthon. Az ideje nagy részét ott tölti. Olyan hellyé kell tehát tennie, ahol jól érzi magát, ahová szívesen jár. És ezért tenni is képes. Bízom abban, hogy ez a lelkesedés, amit láttam és fényképeztem, nem csak annak a napnak szólt, hanem egész évben megmarad. Mert ezeket a növényeket nem elég elültetni, gondozni is kell. Mint ahogy a róka mondta a kis hercegnek: Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Vagyis felelős lettél azért, amit elültettél!
 
Juhász Magda
Haldoklik a Föld
 
Haldoklik már a Föld,
a szíve is beteg,
nagyokat döng a föld alatt,
és néha megreped.
Ha szíve végleg megszakad,
ember mi lesz veled?
Sutba dobhatod álmodat,
és rabolt pénzedet.
Felettünk van az ég,
és alattunk a pokol?
Mi cérnaszálon függünk
a létben valahol.
De a cérna egyszer elszakad,
mert betelik minden pohár,
és szétszóródik az űrben
az ember, az ostoba kufár.

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
5
6
7
8
9
Dátum : 2023. december 9.
10
12
13
Dátum : 2023. december 13.
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Heti menü

 

SZJA 1%

Egyesületünk jogosult az
SZJA 1%-ának fogadására.

Adószám: 18754175-1-13

Iskolavédőnő

Bene-Magyari Katalin
0670/3872692
kata.magyari@gmail.com

 

 

Legfrissebb hírek